USA

Direktør Ib Henriksen og USA

Ib Henriksen var stor beundrer af USA, som han foretog mange rejser til. Hans grundsynspunkt var, at Europa, og dermed Danmark, skylder USA sin frihed, sit demokrati og sine menneskerettigheder, idet USA i to store europæiske krige satte sine styrker ind for at sikre disse værdier. USA led store tab. Det er på den baggrund naturligt, at fonden igennem en række år har støttet Danmark-Amerika Fondet, ligesom fonden har støttet mange unge, der har ønsket at videreuddanne sig i USA.

Et andet tiltag til underbyggelse af det dansk-amerikanske venskab er fondens støtte til gæsteprofessorater igennem henholdsvis Fulbright Kommissionen og Niels Bohr Internationale Akademi (NBIA).

Fonden har støttet følgende gæsteprofessorater:

2009:

Professor Mikhail Medvedev fra University of Kansas, Lawrence - astrofysik


Professor David Nelson fra Harvard University, Boston - biofysik


Professor Predrag Cvitanovic fra Georgia Institute of Technology, Atlanta - teoretisk partikelfysik

2008:

Professor Bo Reipurth fra University of Hawaii - astronomi

2001:

Dr. Kenneth Joseph Schafer fra Louisiana State University, Baton Rouge - atom-, molekylær-og optiskfysik

2000:

Dr. Sundaram Gunasekaran fra University of Wisconsin, Madison - reologi,mikrostrukturog slutanvendelses-egenskaberaf ost

1998:

Dr. Konstantin A. Lurie fra Worcester Polytechnic Institute - spatio-temporelt materielt design

1996:

Dr. Mark Henry Clark, Iowa State University - magnetisk pladeindustri

1995:

Dr. Bernhard O. Palsson fra Unviersity of Michigan - bioteknologi og metabolsk ingeniørarbejde

1994:

Dr. George Jiri Dvorak fra Rensselaer Polytechnic Institute - mekanik af faste stoffer

Til alt dette om forholdet til USA kommer, at fonden som led i sin støtte til videreundennelse ved rejser til udenlandske universiteter og læreanstalter støtter et stort antal ophold på amerikanske universiteter.