Ansøgning

Ansøgninger:


Ansøgninger vil blive besvaret inden for 3-4 måneder.


Der henvises til Fondens uddelingspraksis under fanen Uddelingspraksis.Ansøgninger om støtte til master-/forskningsophold i udlandet:


Ansøgningsfrister:

Påbegyndes dit udenlandsophold i 1. og 2. kvartal, skal vi have modtaget din ansøgning senest 30. november året før for at blive taget i betragtning. I 2023 er ansøgningsfristen udskudt til den 15. december 2023.


Påbegyndes dit udenlandsophold i 3. eller 4.. kvartal, skal vi have modtaget din ansøgning senest 31. maj for at blive taget i betragtning.


Link til ansøgningsportal:

https://direktoer-ib-henriksens-fond.grant.nu/profileDet kræves, at

 • bachelor-grad er opnået
 • studieopholdet er af mindst 2 semestre/9 måneders varighed


Der ydes sjældent støtte til:

 • humanistiske og politiske uddannelser
 • LL.M studier eller lignende
 • erhvervs-ph.d.-studerende.


Der ydes ikke støtte til:

 • uddannelser mv., der er påbegyndt eller afsluttet på tidspunktet for ansøgningens behandling
 • til praktikophold
 • til deltagelse i konferencer.


Såfremt der, mens din ansøgning er til behandling i fonden, indtræder ændringer i dine forhold, f.eks. vedrørende studiested, afrejsetidspunkt, længden af opholdet, eller såfremt du modtager støtte fra anden side, skal fonden straks orienteres herom.Ansøgninger om støtte til videnskabelig forskning:


Link til ansøgningsportal:

https://direktoer-ib-henriksens-fond.grant.nu/profile


Der ydes primært støtte til håndværksmæssige, bygge-/byggetekniske, naturfaglige og erhvervsfaglige områder, herunder køb og leje af maskiner, materiel, råvarer mv. til forskningsformål.


Der ydes sjældent støtte

 • inden for det medicinske, biotekniske eller økomiske område,
 • til ph.d. projekter eller forskningsårsprojekter
 • til prototypefremstilling, produkt-/produktionsmodning eller virksomhedsopstart.Ansøgninger om arbejdsrelaterede ophold i fondens ejendom i Frankrig


Link til ansøgningsportal:

https://direktoer-ib-henriksens-fond.grant.nu/profile


Der ydes primært støtte til arbejdsrelaterede forskningsophold i ejendommen.


Ophold i januar, februar, marts, november og december beskattes med kr. 4.000 pr. uge.

Ophold i april, maj, september, oktober beskattes med kr. 6.000 pr. uge.

Ophold i juni, juli og august beskattes med kr. 10.000 pr. uge.


Der ydes IKKE støtte til ferieophold.Ansøgninger iht. Ligningslovens § 8a


Link til ansøgningsportal:

https://direktoer-ib-henriksens-fond.grant.nu/profile